Слава СХМ!

ru_auto
, 18 июля 2016 в 11:31
При Лужкове такой хуйни не было.
Screenshot_2

Screenshot_3