Давайте пожелаем счастья молодым!

ru_chp
, 3 мая 2017 в 17:42


Видео про # намжениться, # намженадо - тут: http://360tv.ru/news/nam-zhenitsya-uchastniki-svadebnogo-kortezha-v-tyumeni-naplevali-na-pdd-108533/